Zlot radia LagoonFmLagoonFMLagoonFMHOT15

REGULAMIN


Regulamin i Zasady obowiązujące naszego Prezentera
ważne od 01.01.2020r.


1. Obowiązkiem każdego prezentera jest: zapoznanie się z zasadami poniższego regulaminu, zarejestrowanie się na stronie www.lagoonfm.eu, jak też zapoznawanie się na bieżąco z informacjami w Panelu Radiowym.

2. Przed wejściem na audycję prezenter musi sprawdzić czy wszystkie ustawienia programu są prawidłowe, oraz powinien być uchwytny na GG, Skype lub Facebook tak, aby miał stały kontakt ze schodzącym z audycji prezenterem. Powinien na co najmniej 10 min. przed wejściem na swoją audycję, poinformować o gotowości, nawet na GG Radiowym lub prywatnym. Nie wolno (kickować) prezenterów, gdy jeszcze grają. Jeśli dany prezenter mimo uświadomienia, że gra w Twoim czasie nie schodzi z anteny proszę natychmiast skontaktować się z Administracją.

3. Po wejściu na audycję należy uświadomić słuchaczy jakiego radia i prezentera aktualnie słuchają. Podczas audycji prezenter powinien mieć stały kontakt ze Słuchaczami poprzez włączone Radiowe GG bądź Panel Pozdrowień (ewentualnie Czat). Dozwolone jest używanie Skype Radiowego, aby mieć kontakt ze słuchaczami, jak też do prowadzenia audycji na żywo, ewentualnie audycji łączonych.

4. Prezenter jest zobowiązany do przekazywania na antenie radia pozdrowień, które będą do niego nadchodziły za pośrednictwem Radiowego GG i Panelu Pozdrowień. Jeżeli treść pozdrowień nie nadaje się do czytania lub jest treścią obrażającą, to w takim wypadku prowadzący powinien podjąć decyzję czy może to przeczytać, ewentualnie zamienić słowa na takie, które będą nadawały się do czytania na antenie.

5. Prezenter powinien posiadać nienaganną dykcję, miły i ciepły głos oraz dużo pozytywnej energii, aby zachęcić jak największe grono słuchaczy i przyciągnąć ich do wspólnej zabawy.

6. Prezenter musi grać zgodnie z rozkładem ramówki. Nie powinien utrudniać pracy innym prezenterom. W przypadku niemożliwości poprowadzenia audycji, ustala z innymi prezenterami zastępstwo, bądź informuje niezwłocznie Administrację radia, możliwymi środkami komunikacji - info na Panelu radiowym, GG czy też SMS.
Prezenter Stały w ciągu tygodnia zobowiązuje się do wygrania minimum 4h - (chyba że ustalono inaczej z danym prezenterem).
Prezenter Gościnny zobowiązuje się do wygrania co najmniej 1h w tygodniu. Nie przeprowadzenie audycji w przeciągu miesiąca, bez poinformowania o przyczynach niedyspozycji powoduje zawieszenie dostępu do panelu, natomiast brak jakiejkolwiek informacji zwrotnej o nieobecności, skutkuje usunięciem z Ekipy Radia.

6a. Jest możliwość grania Prezentera Stałego gościnnie na innym radio, gdy ramówka jest zajęta. Prezenter zobowiązuje się do wygrania 4 regulaminowych godzin w ciągu tygodnia w LagoonFm, po wcześniejszym poinformowaniu Administracji o miejscu takiej odskoczni, podając nazwę radia. Każda osoba z ekipy powinna dbać o dobre imię radia stałego, unikając reklamowania swojego gościnnego grania na FB, NK, GG i innych portalach i forach.

6b. Zasady wpisywania się w ramówkę obowiązujące Prezenterów Radia: Wpisując tytuł audycji proszę używać poprawnej pisowni, w skrócie proszę dodać jaki typ muzyki będzie prezentowany. Po ewentualnym wpisaniu się w ramówkę, po osobie już prowadzącej audycję, należy poinformować o tym fakcie - Prezentera nadającego, że po nim jest wpisany w ramówkę, w celu zapowiedzenia i poinformowania o tym słuchaczy.

1. Prezenter Stały może mieć do 3h w tygodniu audycji stałych. Ustalonych a odwołanych audycji stałych nie przekładamy na kolejny dzień w tygodniu, tym samym nie blokujemy ramówki innym prezenterom.
2. Prezenter Gościnny nie może mieć audycji stałych.
3. Wszystkie audycje, bez wyjątków - jednorazowy wpis do 2h.

*) W przypadku gdy, nie ma wpisu kolejnego prezentera w ramówce, po jej sprawdzeniu, nadal nie ma chętnego prezentera, dopuszczamy możliwość jej przedłużenia o kolejną godzinę i tak do momentu pojawienia się kolejnego prezentera. W momencie przedłużania audycji zmieniamy w ramówce tylko godzinę, gdy chcemy zmienić temat audycji, dodajemy kolejną.

Prosimy o uszanowanie zasad, pozwoli to uniknąć nie potrzebnych konfliktów, chcemy żeby wszyscy prezenterzy mieli możliwość zaprezentowania swoich audycji.

7. Prezenter zdający stery, po uprzednim zgłoszeniu się kolejnego prezentera i gotowości przejęcia serwera radia, powinien zapowiedzieć go na antenie przed zakończeniem własnej audycji, w przypadku braku kolejnej osoby powiadomić słuchaczy, że na antenę wchodzi Autopilot.

8. Prezenterzy radia poświęcają słuchaczom czas na zasadzie wolontariatu. Grając w radiu prezenter nie otrzymuje jakiegokolwiek wynagrodzenia, robi to wyłącznie z pasji i z własnej przyjemności.

9. Prezenter nie może na antenie radia reklamować innych stacji radiowych, stron internetowych, firm, dyskotek, klubów, forów bez wcześniejszej zgody Administracji Radia.

10. Na antenie obowiązuje kultura osobista. Unikamy tematów i treści obraźliwych, wulgarnych, ośmieszających, wyszydzających, komentujących politykę czy preferencje seksualne. Nie używamy sformułowań naruszających uczucia religijne, normy społeczne, etyczne, obyczajowe oraz ich nie wygłaszamy.

11. Zabrania się grania przed godziną 22:00 (czasu Polskiego) muzyki z wulgaryzmami. W przypadku wplątania się takiego utworu w playlistę, należy niezwłocznie taki utwór przewinąć i przeprosić słuchaczy.

12. W przypadku, gdy Słuchacz kieruje do Prezentera obraźliwe słowa podczas audycji, po ostrzeżeniu, on nadal utrudnia jej prowadzenie, Prezenter ma prawo zablokować daną osobę. Po zakończeniu audycji należy odblokować Słuchacza.

13. Wszelkie sporne kwestie należy załatwiać poprzez prywatne komunikatory, na ogólnej konferencji prezenterów, w ostateczności kierować sprawę do Administracji.

14. Hasła do kont prezenterów, do serwerów radia oraz wszelkie inne hasła czy prywatne dane słuchaczy nie mogą być ujawniane osobom trzecim. Kategoryczny zakaz pobierania i udostępniania danych kontaktowych użytkowników z GG Radiowego i Skypa do użytku własnego. Prezenter nie może zmieniać ustawień GG, Skype itp. Osoba, która złamie ten punkt, zostanie bezzwłocznie usunięta z radia bez ostrzeżenia ze strony Administratora.

15. Każdy Prezenter otrzymuje rangę moderatora w pokoju na czacie - http://starxat.pl/Islandlagoonfm . Administrator ma prawo taką rangę znieść, jeżeli Prezenter nie będzie się kulturalnie zachowywał w pokoju i dawał zły przykład innym użytkownikom.

16. Zabrania się wklejania linków na czacie Radia, każde wklejenie linku grozi wyrzuceniem z pokoju, natomiast nagminne wklejanie karane jest banem!

17. Prezenter wchodząc za stery radia, nie może być pod wpływem napojów alkoholowych jak i środków odurzających, także podczas trwania audycji zabrania się ich spożywania. Złamanie tego punktu grozi bezzwłocznym usunięciem danej osoby z Radia!

18. Jeśli nie możesz przez pewien czas uczestniczyć w życiu radia, masz prawo do urlopu. Planując urlop, czy tez powrót z niego zgłaszamy Administracji radia, która odpowiednio to oznacza. (Okres nie przekraczający jednorazowo 21 dni, inne terminy w uzgodnieniu z Administracją). Będąc na odpoczynku, po wcześniejszym uzgodnieniu, można poprowadzić audycję. Prezenter nie pojawiający się za sterami radia przez miesiąc, nie uzasadniając swojej obecności, bez powiadamiania będzie usuwany z Ekipy Radia.

19. Każdy prezenter grający w radio zobowiązuje się ponosić koszty jego utrzymania. Jest to kwartalna opłata za Zaiks oraz miesięczne utrzymanie serwerów. Opłata zależna jest od ilości zarejestrowanych prezenterów na panelu, wpłat dokonujemy na podane konto w terminie wyznaczonym każdorazowo na panelu prezentera. Niedokonanie wpłaty wiąże się zawieszeniem dostępu do serwera. Rozliczenie faktur będzie każdorazowo umieszczone na panelu prezentera, jak również bilans wpłat i stanu radiowego konta.

20. Każdy Prezenter jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem, nie uznajemy braku znajomości regulaminu. Nie dostosowanie się do powyższych punktów zasad, jest jednoznaczne z rezygnacją ze stanowiska Prezentera Radia.
Regulamin zostanie przesłany każdemu Prezenterowi drogą email, odpowiedź zwrotna, będzie potwierdzeniem akceptacji i zgody na powyższe warunki.

Pamiętaj Administratorzy są takimi samymi członkami naszej społeczności - Radia LagoonFm jak i Ty, z małym wyjątkiem, że dodatkowo oferują swoją pomoc, pilnują porządku w wolnym czasie. Szanuj to. Pamiętaj my też jesteśmy ludźmi.

Administracja Radia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Regulamin obowiązuje od 17.08.2010r. Administracja Radia LagoonFm

Poprawka Regulaminu obowiązuje od 01.01.2020r. Administracja Radia LagoonFm